10 listopada, 2015 Regulamin PLPS

 

Tczew 8.09.2016r.

 

R E G U L A M I N

Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt

sezonu2016/2017

  1. Cel zawodów – integracja młodzieży szkolnej

popularyzacja gier sportowych wśród dzieci i młodzieży,

 – podniesienie poziomu sportowego    

      – przygotowanie reprezentantów powiatu tczewskiego do

  rywalizacji na szczeblu  wojewódzkim

  1. Organizator:

Powiatowe Centrum Sportu , Zespół Szkół Katolickich Tczewie, PKS Fara Tczew.

 Liga rozegrana zostanie w terminie październik 2016 do luty 2016 .      

 Miejsce-Hala Sportowa Zespołu Szkół Kupieckich i Rzemieślniczych

Tczew ul. Czyżykowska 17.Zawody odbywać się będą w soboty w/g

ustalonego na podstawie zgłoszeń terminarza rozgrywek.

 

3.Uczestnictwo:

W lidze startować mogą reprezentacje szkół oraz  kluby sportowe , które otrzymały zaproszenie do udziału w lidze .        

Zespół składa się z 12- zawodników/czek + 1 opiekun .W lidze gra  młodzież urodzona  w  latach 1998-2003

 

  1. Zgłoszenia:

Imienne listy zawodników z rokiem urodzenia, pieczątką szkoły, lub klubu podpisane przez dyrektora szkoły, prezesa klubu i opiekuna  w-f należy przesłać mailowo na adres walditczew@ wp.pl w terminie do 23.09.2016r.

 

Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający    

   grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

   /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.VIII.2009- Dz. U nr 139 poz. 1133/.

 

  1. Sposób przeprowadzenia ligi

Rozgrywki Faza Eliminacyjna:

– zespoły zostaną podzielone na dwie grupy rozgrywkowe z rozstawieniem czterech najlepszych ekip z poprzedniego sezonu 20015/2016.

Rozgrywki Faza Finałowa:

-zespoły z miejsc 1-2 w grupach rozegrają mecze   półfinałowe   w/g klucza 1-2, 2-1 .Zwycięzcy i pokonani z półfinałów rozegrają finał o miejsca 1-3 .

Pozostałe zespoły z miejsc 3,4 ,5…… z poszczególnych grup rozegrają mecze o miejsca 5 i …..

 Wysokość siatki:  224cm

Spotkania rozgrywa się do 2 wygranych setów, 2 pkt przewagi.

Sety rozgrywa się  do 25 pkt.  ( trzeci decydujący set do 15 pkt).

Za wygrane spotkanie 2: 0 zespół otrzymuje 3 pkt,  przegrany 0   pkt,

Za wygrane spotkanie 2: 1 zespół otrzymuje 2 pkt   przegrany  1 pkt

Walkower to  3 punkty dla zespołu .

W lidze obowiązują przepisy PZPS (każde dotknięcie siatki jest błędem).

O kolejności zespołów decydują kolejno:

  1. większa liczba zdobytych punktów,
  2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

– większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi drużynami

        – lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami

– lepszy stosunek małych punktów,

 

 

  1. Nagrody:

Zwycięzcy ligi  ,zespoły zajmujące miejsca 1-3 otrzymują  pamiątkowe medale. Wszystkie  zespoły zgłoszone do ligi otrzymują puchary. Najlepsi zawodnicy nagrody rzeczowe .

Każdy zespół otrzymuje pamiątkowy dyplom.

8.Sprawy różne :  Organizator nie odpowiada za rzeczy zawodników podmienione lub zaginione w trakcie trwania imprezy.

   Za bezpieczeństwo młodzieży w drodze do i z miejsca zawodów odpowiada nauczyciel – opiekun zespołu, który ma obowiązek przebywać z dziećmi w miejscu zawodów. Dotyczy to także ewentualnych nieporozumień między młodzieżą po zawodach, poza miejscem ich rozegrania. Opiekun jest zobowiązany do nadzoru nad swoimi podopieczny, .którzy mają przerwę w zawodach i oczekują na kolejny start.

   W zawodach zespoły występują w jednolitych strojach  z numerami na koszulkach.

 

Zebranie organizacyjne  dotyczące kalendarza Ligi , spraw organizacyjnych ,odbędzie się we wrześniu. O terminie organizatorzy powiadomią zespoły które w nieprzekraczalnym terminie 23.09.2016r. zgłoszą akces przystąpienia do ligi.

 

Waldemar Wasielewski