23 listopada, 2015 INNE

I. Termin i miejsce zawodów
– 29.11.2015r. Hala Sportowa Powiatowego Centrum Sportu przy II LO w Tczewie, ul. Królowej Marysieńki 10
– godz. 8.30 – waga zawodników
– godz. 10.00 – rozpoczęcie zawodów
II. Organizatorzy:
– Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie
– ,,Klub Sportów Siłowych – Tczew” – Krzysztof Bejgrowicz
III. Cel zawodów
– popularyzacja wyciskania sztangi leżąc jako jednej z konkurencji trójboju siłowego
– lansowanie sportowego stylu życia
IV. Zasady rywalizacji
– zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Federacji WUAP i GPC w stylu klasycznym
– rywalizacja odbywać się będzie w pięciu kategoriach wagowych mężczyzn:
75kg; 85kg; 95kg; 105kg, pow. 105 kg według punktacji tabeli Wilks’a,
– w kategorii OPEN kobiet (w zależności od ilości zgłoszonych kobiet do zawodów organizator zastrzega sobie podział na kategorie wagowe w kategorii kobiet) ,
V. Warunki uczestnictwa
– opłata wpisowego w wysokości 20zł w dniu zawodów,
– obowiązuje następujący strój sportowy:
1. koszulki do łokcia.
2. krótkie spodenki do kolan. 3. wełniak
4. nie dopuszcza się startu w specjalistycznych koszulkach przeznaczonych do wyciskania sztangi w leżeniu.
– dobry stan zdrowia
– zawodnicy do 18 lat muszą posiadać zgodę rodziców do startu w zawodach

VI. NAGRODY
– za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej (wg punktacji Wilks’a) puchar, medal i dyplomy.
– wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy,
– organizator przewidział nagrody rzeczowe, które będą rozlosowane wśród uczestników zawodów.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– każdy zawodnik powinien być ubezpieczony we własnym zakresie lub przez delegujący klub,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w czasie zawodów,
– wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
UWAGA!
– zawodnicy chcący brać udział w zawodach powinni zgłosić swój akces, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26. 11. 2015, na adres mailowy:
krzysztof.bejgrowicz@interia.pl
– zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko.
2. data urodzenia.
3. waga ciała (kategoria wagowa, w której zawodnik będzie startował).
4. miejsce zamieszkania
KAŻDY Z ZAWODNIKÓW, PODCZAS WAŻENIA W DNIU ZAWODÓW, ZOBOWIĄZANY JEST DO OKAZANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ!!!