9 grudnia, 2016 BIP, Oferta

Tczew, dnia 06.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08, Uchwałą nr XII/71/11 W sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Powiatowe  Centrum Sportu w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017  hali sportowej  z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz imprez pozasportowych takich jak wystawy, targi itp. Dysponujemy również salką gimnastyczną z lustrami z przeznaczeniem na zajęcia fitness, tańca, itp.

 

Opłata za wynajem wynosi:

 stawka godzinowa –  100 zł + VAT – dot. hali sportowej;

 stawka godzinowa na wynajem komercyjny –  200 zł + VAT – dot. hali sportowej;

 stawka godzinowa –  50 zł + VAT – dot. salki gimnastycznej;

 stawka godzinowa –  30 zł + VAT – dot. salki gimnastycznej (grupy dziecięce).

 

Płatność:

Przelewem na rachunek bankowy po podpisaniu umowy i wystawieniu rachunku.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 10.

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 530-02-82.

Dyrektor  PCS

mgr Tomasz Tobiański