9 grudnia, 2016 BIP

Tczew, dnia 06.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08, Uchwałą nr XII/71/11 W sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Powiatowe  Centrum Sportu w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017  bufetu przy hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii, itp.

 

Opłata za wynajem wynosi:

 stawka miesięczna –  400 zł + VAT

 

Płatność:

Przelewem na rachunek bankowy po podpisaniu umowy i wystawieniu rachunku.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 10

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 530-02-82.

 

Dyrektor  PCS

mgr Tomasz Tobiański