28 maja, 2018 Bez kategorii

 

 

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenieParlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji(nazwa RODO).

W świetle powyższego informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie.
  2. Z Administratoremmożna kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej naadres: Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie,ul. Królowej Marysieńki 10, 83-110 Tczewlub email:iod@pcs.tczew.pl

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania.

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania o ile przetwarzanie nie jest wymagane odrębnymi przepisami prawa.

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko wraz z datą urodzenia, adres, adres poczty elektronicznej,numer telefonukontaktowego dodatkowo wykonujemy dokumentację fotograficzną z imprez organizowanych przez PCS Tczew.

Państwa dane osobowe i wizerunkowe gromadzone są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODOw celu:

  1. Rejestracji uczestnika imprez / zawodów / wydarzeń sportowych,
  2. Prezentowania wyników w przestrzeni publicznej, mediach, stronie internetowej: http://pcs.tczew.pl/ oraz na portalach społecznościowych,
  3. Popularyzowania działalności PCS Tczew.